Tag Archives: Västtyskland

Barbara

Barbara vill inget annat än att komma till Västtyskland för att börja ett nytt liv med sin kärlek. Hos Stasi har misstankarna väckts och de ligger på henne som iglar och tömmer henne långsamt på livskraft och vilja. En enda utväg finns kvar, hon planerar att fly snart och planerna är i sin linda när hon förpassas ut på vischan ... Read More »