Tag Archives: Lars Sund

Colorado Avenue

Sakta puffar ångloket in på Siklax järnvägsstation och ur tåget stiger en kvinna och två barn med en stor amerikakoffert. Det är Hanna Näs, som med sina barn Otto och Ida, återvänder till sin hembygd efter att ha varit i Amerika några år. Året är 1905 och häst och vagn är det fortskaffningsmedel som står till buds när Hanna återvänder ... Read More »